Kontakt
Blog - gresy

Płytki rektyfikowane, kalibrowane.. Czym się różnią?

Czym się różnią płytki rektyfikowane od zwykłych?
Czy układanie płytek „bewzfugowo” to mit?

Płytki rektyfikowane czy kalibrowane? Jakie powinniśmy wybrać? Jakie są różnice?

Na początku dyskusji na temat płytek ceramicznych trzeba zaznaczyć, że płytki ceramiczne są materiałem naturalnym, wypalanym w procesie produkcyjnym w wysokiej temperaturze. Po zakończeniu wypalania płytki ceramiczne najczęściej są kalibrowane czyli sortowane w partie o zbliżonych wymiarach.

Partie produkcyjne oznaczone są na opakowaniach producenta (na wszelki wypadek, warto zostawić sobie opakowanie z jednej paczki płytek, ponieważ przyda Nam się nr partii w przypadku konieczności dokupienia płytek (może być to też ograniczone czasowo).

Płytki ceramiczne tego samego producenta, z tej samej kolekcji, ale już z innej partii produkcyjnej mogą różnić się wymiarami oraz odcieniem – wynika to ze specyfikacji procesu produkcyjnego i określone jest przez odpowiednie normy.
Wartości odchyleń płytek ceramicznych i różnego rodzaju gresów określa norma PN-EN 14411. Zwykłe płytki, nawet poddane już kalibracji mogą różnić się od wymiaru roboczego +/- 0,6% (*) oznacza to, że np. przy płytkach 600×600 mm w jednej paczce mogą znaleźć się płytki o boku długości 603,6 mm i 596,4mm, czyli zgodnie z normami różnica w wymiarach pyłek z jednego opakowania może sięgnąć 7,2 mm .
Jest to maksymalne odchylenie zgodne z normami, jednak producenci, sortując płytki z danej partii produkcyjnej dobierają do paczki płytki o zbliżonym wymiarze, więc takie odchylenie jest niemalże nie spotykane jednak dopuszczone normami.
Wartość odchylenia dopuszczalna w normach jest wartością procentową, co oznacza, że im większa płytka tym dopuszczalne jest większe odchylenie od roboczego wymiaru. Zwykłe płytki mogą też różnic się grubością, według norm +/- 5% (*)- czyli przy średniej grubości płytek około 1cm, jest to nieduża wartość.

Kolejną istotną wartością określoną w normach jest odchylenie od kąta prostego, które przy zwykłych płytkach dopuszczalne jest na poziomie +/- 0,6% od kąta 90% .
Zwykłe płytki, opisane powyżej, które już zostały posortowane (kalibrowane) producent może je poddać rektyfikacji, czyli obróbce mechanicznej polegającej na odcięciu lub zeszlifowaniu brzegów. W normie PN-EN 14411 nie znajdziemy specyfikacji płytek rektyfikowanych, jednak każdy producent dąży w procesie rektyfikacji do zminimalizowania odchyleń. W zależności od danego producenta płytki rektyfikowane, w jednym kalibrze nie powinny różnić się między sobą więcej niż 0,2mm – 0,3mm (niezależnie od wymiaru płytki).
Warto również zaznaczyć, że płytki rektyfikowane posiadają czasem ostre krawędzie – może być to zaletą lub wadą, w zależności od upodobań klienta.

Pisząc o płytkach rektyfikowanych musimy wspomnieć o układaniu płytek „bezfugowo” – jest to mit, ponieważ nawet przy płytkach rektyfikowanych producenci zalecają fugę minimalną – fuga o minimalnej zalecanej grubość w kolorze płytek jest praktycznie nie widoczna ale jest konieczna z kilku ważnych względów: – jedną z ważniejszych cech płytek jak i innych z nimi związanych materiałów jest ich „praca” w różnych temperaturach (rozszerzalność cieplna materiałów).

W przypadku nie zastosowanie fugi i położenia płytek na styk „praca” podłoża jaki okładziny (płytek) może powodować ich pękanie lub wypiętrzanie (odspajanie od podłoża). – budynek , mieszkanie , dom – często mówimy, że się „układa” , dzięki zastosowaniu fugi, ruchu budynku zostaną zniwelowane na płaszczyźnie czy to ściany czy podłogi, co może zapobiec pękaniu położonych płytek – w przypadku uszkodzenia, pęknięcia płytki, dzięki fudze, możemy usnąć pękniętą płytkę i zastąpić ją nową, minimalizując ryzyko uszkodzenia płytek sąsiadujących

Przed położeniem płytek należy zapoznać się ze specyfikacją dotyczące kładzenia płytek zawartą na opakowaniu
i stronie internetowej danego producenta.

Reasumując, co warto zapamiętać :
– Płytki kalibrowane to nie to samo co płytki rektyfikowane.
– Im większa płytka nierektyfikowana tym możliwe większe odchylenie od wymiarów nominalnych.
– Układanie płytek zwykłych czy rektyfikowanych „bezfugowo” – to mit – stosujmy zalecane przez producenta rozmiary fugi.

(*) Powyższe wartości dopuszczalnych odchyleń podano dla zobrazowania, przykładowo i dla płytek o pow. powyżej 410 cm2.
W celu uzyskania dokładnych danych należy się odnieść bezpośrednio do obowiązującej normy.

Powiązane artykuły