Polityka prywatności

I. Polityka prywatności Postanowienia ogólne

 1. Polityka prywatności określa, jak zbierane, przetwarzane i przechowywane są dane osobowe Użytkowników niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu internetowego www.bomar2.pl (dalej: Serwis).
 2. Serwis zbiera wyłącznie dane osobowe niezbędne do świadczenia i rozwoju usług w nim oferowanych.
 3. Dane osobowe zbierane za pośrednictwem Serwisu są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

II. Administrator danych

Należy pamiętać, że administratorem danych osobowych zbieranych poprzez Serwis jest BOMAR 2 MAREK DZIEKAN SPÓŁKA JAWNA, adres: ul. Zakopiańska 56A, Kraków 30-418, KRS: 0000071308, NIP: 6792056366, REGON: 351148529, adres poczty elektronicznej: it@bomar2.pl (dalej: Administrator).

III. Cel zbierania danych osobowych

 1. Dane osobowe wykorzystywane są w celu:
  • rejestracji konta i weryfikacji tożsamości Użytkownika,
  • umożliwienia logowania do Serwisu,
  • realizacji umowy dotyczącej usług i e-usług,
  • komunikacji z Użytkownikiem (livechat, formularz kontaktowy itp.)
  • wysyłki newslettera (po wyrażeniu zgody Użytkownika na jego otrzymywanie),
  • prowadzenia systemu komentarzy,
  • świadczenia usług społecznościowych,
  • promocji oferty Administratora,
  • marketingu, remarketingu, afiliacji,
  • personalizacji Serwisu dla Użytkowników,
  • działań analitycznych i statystycznych,
  • windykacji należności,
  • ustalenia i dochodzenia roszczeń albo obrony przed nimi.
 2. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy albo skorzystania z innych funkcjonalności Serwisu.

IV. Rodzaj przetwarzanych danych osobowych

Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika, jakim są imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, NIP, aczkolwiek w żadnym przypadku nie może podejmować decyzji w oparciu o te dane.

V. Okres przetwarzania danych osobowych

Dodatkowo dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez okres:

W obu przypadkach termin przedawnienia wynosi 6 lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe i roszczeń dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej – 3 lata (jeśli przepis szczególny nie stanowi inaczej).

VI. Udostępnianie danych osobowych

 1. Administracja może przekazywać dane osobowe Użytkowników podmiotom powiązanym, toteż podwykonawcom oraz podmiotom współpracującym, takim jak firmy obsługujące e-płatności, firmy świadczące usługi kurierskie/pocztowe i kancelarie prawne.
 2. Ponadto przekazywanie danych osobowych Użytkowników poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) nie będzie miało miejsca.

VII. Prawa Użytkowników

 1. Użytkownik Serwisu ma prawo do: dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, cofnięcia zgody w każdej chwili (co nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego w oparciu o zgodę przed jej cofnięciem).
 2. Zgłoszenie o wystąpieniu przez Użytkownika z uprawnieniem wynikającym z wymienionych praw należy przesłać na adres it@bomar2.pl.
 3. Administrator spełnia lub odmawia spełnienia żądania niezwłocznie – maksymalnie w ciągu miesiąca od jego otrzymania.
 4. Użytkownik ma prawo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie narusza jego prawa i wolności (RODO).

VIII. Pliki cookies

 1. Jeśli chodzi o serwis, zbiera on informacje za pomocą plików cookies, w tym plików sesyjnych, stałych oraz plików od podmiotów zewnętrznych.
 2. Zbieranie plików cookies służy zarówno poprawnemu świadczeniu usług w Serwisie, jak i celom statystycznym.
 3. Użytkownik może określić zakres dostępu plików cookies do swojego urządzenia, od momentu korzystania z ustawień przeglądarki.

IX. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

 1. Dane Użytkowników nie mogą być przetwarzane w zautomatyzowany sposób, aczkolwiek na skutek tego mogłyby zapaść wobec nich jakiekolwiek decyzje.
 2. Ściśle mówiąc w sprawach nieuregulowanych w niniejszej Polityce prywatności mają zastosowanie przepisy RODO oraz obowiązujące przepisy prawa polskiego.

X. Postanowienia końcowe

 1. Ponadto administrator ma prawo do wprowadzania zmian w Polityce prywatności, przy czym prawa Użytkowników nie zostaną ograniczone.
 2. Przy tym informacja o wprowadzonych zmianach będzie dostępna w formie komunikatu, który będzie zamieszczony w Serwisie.
 3. Nie pomijając, sprawy nieuregulowane w niniejszej Polityce prywatności mają zastosowane przepisy RODO oraz odpowiednie przepisy prawa polskiego.

Polityka prywatności – Informacje na jej temat i plików cookies znajdziesz na WygranaOnline.